ΜΕΝΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Βασική αρχή της Τράπεζας Χρόνου είναι η αμοιβαία ανταλλαγή, η υπευθυνότητα, ο σεβασμός και η ειλικρίνεια στις συναλλαγές, γι’ αυτό η προσωπική επαφή είναι προαπαιτούμενη της συμμετοχής.
 2. Για την εγγραφή σας ως μέλος στην Τράπεζα Χρόνου απαιτείται η χρήση έγκυρων και αληθινών στοιχείων σας. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να μην ενεργοποιεί λογαριασμούς χρηστών με ψευδή , ανακριβή, ή λανθασμένα στοιχεία.
 3. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής- μέλους απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με παράδοση αντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου στα γραφεία της Τράπεζας Χρόνου.
 4. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.
 5. Μετά την εγγραφή του κάθε χρήστη στο site, ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει ονοματεπώνυμο, το όνομα χρήστη και το mail επικοινωνίας του με την Τράπεζα Χρόνου.
 6. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον λογαριασμό σας.
 7. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου αποδέχονται ότι τα στοιχεία που καταχωρούν θα είναι ορατά μέσα από τις αγγελίες τους, από τα άλλα μέλη.
 8. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου συναλλάσσονται μεταξύ τους και καταγράφουν τις συναλλαγές τους στον ειδικό ιστότοπο της Τράπεζας Χρόνου χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής αποκλειστικά την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ).
 9. Οι υπηρεσίες που ανταλλάσσονται είναι αχρήματες. Δεν δικαιολογείται καμία ενχρήματη συναλλαγή και στην περίπτωση που οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτεί την προμήθεια αναλώσιμων ή άλλων υλικών είναι αποκλειστική ευθύνη του αποδέκτη της υπηρεσίας να τα προμηθευτεί και να τα παρέχει στο μέλος που παρέχει την υπηρεσία.
 10. Τα προϊόντα που διατίθενται στις συναλλαγές πρέπει να είναι μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση.
 11. Το κόστος ΤΕΜ κάθε προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας θα καθορίζεται από τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου.
 12. Οι λογαριασμοί πίστωσης και χρέωσης κάθε μέλους είναι κρυφοί και πρόσβαση σε αυτούς έχουν μόνο οι ίδιοι και οι διαχειριστές του ιστότοπου της Τράπεζας Χρόνου. δε φέρει ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών των μελών της.
 13. Στον ιστότοπο δημοσιεύονται προϊόντα και υπηρεσίες των μελών του. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα αυτών την έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη. Η Τράπεζα Χρόνου δε φέρει ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών των μελών της.
 14. Κανένα μέλος της Τράπεζας Χρόνου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί, για οποιονδήποτε λόγο.
 15. Με την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, οι συναλλασσόμενοι υποχρεούται μέσα σε 24 ώρες να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους διαχειριστές του συστήματος (2661021203).
 16. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να καταχωρήσει ή/και να διαγράψει αγγελία ή λογαριασμό που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, παράνομο ή προσβλητικό περιεχόμενο.
 17. Ο κοινωνικός λειτουργός της Τράπεζας Χρόνου έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τους σκοπούς και τους κανόνες λειτουργίας της και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα εισηγείται το ζήτημα στην Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας Χρόνου οι οποίοι θα εξετάσουν την εκάστοτε περίπτωση.
 18. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια παράνομη ή μη που αντίκειται στους σκοπούς και στις αρχές της Τράπεζας Χρόνου. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα λογαριασμό χρήστη που προβαίνει στις εν λόγω ενέργειες καθώς και να αρνηθεί εκ νέου την εισαγωγή του στο σύστημα.
 19. Για κάθε πρόβλημα που τυχόν παρουσιαστεί ή εάν υποπέσει στην αντίληψη σας παραβίαση των αρχών λειτουργίας της Τράπεζας Χρόνου ή εάν διαπιστώσετε την διενέργεια παραβατικών πράξεων μέσω της Τράπεζας Χρόνου οφείλεται να το αναφέρεται στους διαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου.
 20. Οι κάτοχοι κάρτας ωφελούμενου του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κερκυραίων¨ θα επιδοτούνται με εκατό (100) ΤΕΜ στο λογαριασμό τους κατά την εγγραφή, ενώ οι υπόλοιποι χρήστες θα επιδοτούνται με εξήντα (60) ΤΕΜ.
 21.  Οι λογαριασμοί πίστωσης και χρέωσης κάθε μέλους δεν πρέπει να είναι μηδενικοί. Σε περίπτωση συναλλαγής, όπου προκύπτει μηδενικός λογαριασμός, το μέλος που επιθυμεί να λάβει υπηρεσία ή προϊόν, διατηρεί το δικαίωμα συναλλαγής εφόσον αυξήσει τα Τ.Ε.Μ. στον λογαριασμό του.
 22. Ανά χρονικά διαστήματα η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να επιδοτεί ΤΕΜ σε όλους τους χρήστες του συστήματος ή μόνο στους κατόχους κάρτας ωφελούμενου του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κέρκυρας».
 23. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.