ΜΕΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΒΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ΤΕΒΑ/FEAD), ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, Equal Society, μέλος της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, «Ιόνια Συμμαχία», προχωρά στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα οποία εφεξής θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους μέσω σχετικών πινάκων. Ο οργανισμός μας, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι τα αποτελέσματα των ωφελουμένων και των απορριφθέντων του προγράμματος θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Equal Society (www.equalsociety.gr) και της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών (www.pin.gov.gr ) . Πληροφορίες θα διατίθενται στα τα παραρτήματα της Equal Society σε Λευκάδα και Κέρκυρα.

  • Κέρκυρα : Γ. Θεοτόκη 61 & Τηλέφωνο :
  • Λευκάδα : Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού) 1ος όροφος & Τηλέφωνο :

Κέντρα πληροφόρησης αποτελούν επίσης τα κεντρικά καταστήματα των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Οι απορριφθέντες που επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση θα πρέπει να την υποβάλουν μέσω των Πιστοποιημένων Χρηστών του Εταίρου στον οποίο έγινε η αρχική αίτηση. Η ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από Παρασκευή 23/10/2015 έως την Πέμπτη 29/10/2015 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών των Κοινωνικών Συμπράξεων που κατατέθηκε η αρχική αίτηση , φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται.

Οι πιστοποιημένοι χρήστες απλά παραλαμβάνουν ενστάσεις, δεν εκφέρουν καμία αξιολογική κρίση επ’ αυτών και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μέλη της επιτροπής ενστάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα και μέσω των κωδικών σας στο taxisnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.idika.org.gr/teba/Default.aspx

Με νεότερη ανακοίνωσή μας , θα ενημερώσουμε για τη διαδικασία διανομής των προϊόντων.

ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ (δείτε εδώ)