ΜΕΝΟΥ

Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους

Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους

Η Κοινωνική Σύμπραξη της ΠΙΝ «Ιόνια Συμμαχία» στην οποία ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός EqualSociety είναι εταίρος, πρόκειται  να υλοποιήσει δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.  Στο πλαίσιο αυτό,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

[Ως έτος αναφοράς των κριτηρίων επιλογής έχει οριστεί το Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)]. Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 05.08.2015
 
Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:
Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων ξεκινά από αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου έως και Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γραφείο του Οργανισμού μας, Γ. Θεοτόκη 61, στο Σαρόκο (4ος όροφος). Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. Στην περίπτωση που η αίτηση θα υποβληθεί μέσω του σημείου εξυπηρέτησης της
EqualSociety, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα έγγραφα:

  • ΑΦΜ, αιτούντος/συζύγου (και μελών εφόσον διαθέτουν)
  • ΑΜΚΑ, αιτούντος και μελών (συζύγου, τέκνων κλπ)
  • Ταυτότητα, αιτούντος και μελών (συζύγου, τέκνων κλπ)
  • Ε1 και Ε9 του οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014),
  • Κωδικοί TAXIS

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

  1. Η πρόσβαση στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ θα είναι δυνατή από τις 15/07/2015 έως και 05/08/2015. Τυχόν τροποποιήσεις των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί θα γίνονται έως και 05/08/2015.
  2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να εκτυπώνονται, να υπογράφονται και να φυλάσσονται.
  3. Η ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες θα κάνει την διασταύρωση των στοιχείων. Ο κάθε ωφελούμενος ή πιστοποιημένος χρήστης θα μπορεί να μπαίνει με τους κωδικούς του και να ενημερώνεται σε τι κατάσταση βρίσκεται η αίτησή του (έλεγχος - διασταύρωση, έγκριση).

Η Equal Society βρίσκεται έμπρακτα κοντά στους πολίτες της Κέρκυρας και στόχο έχει να βοηθήσει ολιστικά τα άτομα που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις χειρότερες μορφές φτώχειας όπως και τη δραστική μείωσή τους.